עבודת קיץ לבוגרי כיתות ו' שהתקבלו לכיתת נחשון ולמסלול העתודה המדעית הטכנולוגית: 

 

 

א. אנגלית

    

     2 אפשרויות לבחירה

                1. Summer Days for the 6th Grade, UPP

                2. Summer English 6th, ECB

 

ב. מתמטיקה

 

   הקובץ המצורף

 

 

את העבודות יש להגיש בתחילת השנה.