העשרה והעצמה

מורשת ומשפט עברי

תוכנית הלימודים מתמקדת בשלושה תחומים: מחשבת ישראל, משפט ישראלי ומנהיגות.

התלמידים לומדים את עקרונות יסודות המשפט הישראלי והעברי, את תפיסת המנהיגות בקרב הוגים יהודים וזרים ואת מכלול התרבות היהודית על גווניה מקורותיה וזרמיה.

שיטת ההוראה וההערכה במגמה כוללות דיוני דילמה, סיורים לימודיים, בימות דיון, כתיבת עבודות חקר ודוחות סיור.

למידה מבוססת פרויקטים

למידת חקר המאפשרת יצירת תרבות דיאלוגית, למידה רלוונטית ומשמעותית.

תפיסה המבוססת על יצירת סביבה לימודית המדגישה את התפתחותו וצמיחתו של התלמיד, וכן את תחומי העניין והכישורים האישיים שלו.

למידה מבוססת פרויקטים מחליםה את בחינת הבגרות המסורתית, ומוכרת על ידי משרד החינוך.

כיתת מב"ר

תוכנית מב"ר מיועדת לתלמידים בעלי יכולת, השואפים להשיג תעודת בגרות מלאה, ומעוניינים לגשר על הפערים הלימודיים הזמניים, שהצטברו עד כה. ממוצע ציוניהם בין 55 ל- 65.

כיתת אתגר

המסלול מיועד לתלמידים בעלי יכולת לימודית. המסלול מאפשר תמיכה מיטבית בתלמיד וכן משאבים נוספים, על מנת לגשר על הפערים הלימודיים המשמעותיים שהצטברו במהלך השנים.

המטרה היא לשפר אופק תעסוקתי ו\או אקדמי לכל תלמיד, על פי כישוריו ויכולותיו. כיתות אתגר שייכות לנתיב הטכנולוגי. מתוך מגוון המקצועות הטכנולוגיים לומדים התלמידים את המקצוע ניהול משאבי אנוש, ברמת 7 יח"ל.

חינוך אישי

חינוך אישי: תכנית "חינוך אישי" נועדה לממש את יעדי משרד החינוך באמצעות העמקת השיח בין באי בית הספר והרחבת האחריות הכוללת על כל תלמיד ושל כל תלמיד לצמיחה בתחום הלימודי, החברתי והאישי. עקרונות התכנית מבוססים על תפיסה הוליסטית של התלמיד ועל התייחסות אל מאפייניו הייחודיים ואל היכולות הגלומות בו. ההנחה היא שהצמדת מנחה אישי לקבוצת תלמידים קטנה והגברת מעורבותם של הורי התלמידים בתהליכי הלמידה והצמיחה של ילדיהם תורמת להגברת המוטיבציה ללימודים, למניעת נשירה, להצלחה בלימודים ועוד.

תכנית החינוך האישי באה לידי ביטוי בכך שלכל כיתה יש שני מחנכים, כאשר כל מחנך אחראי על מקסימום 20 תלמידים.