תהליך הגשת ערעורים על ציוני הבגרות

 

א. על התלמיד/הבוגר להירשם על הגשת

    ערעור אצל רכז בגרויות (דניאל).

ב. המורה יבדוק את הבחינה.

ג. במידה וציון בדיקת המורה עולה יותר מ-10   

    נקודות על ציון הבגרות, יאשר המורה את

    הערעור.

ד. על הנבחן לשלם בבנק הדואר דמי בדיקה    

    ולהעביר את שובר התשלום לרכז הבגרויות.

ה. המחברת עם שובר התשלום בצירוף מכתב

   התלמיד ונימוק המורה ישלחו למשרד

   החינוך לבדיקה נוספת על ידי מעריך בכיר.

ו. תוצאת הבדיקה תועבר לבית הספר.

 

חשוב לדעת:

 

1.           ציון הבדיקה הנוספת הוא הציון הקובע

ועלול להיות נמוך יותר מהציון הקודם.

2.           דמי הבדיקה לא יוחזרו בכל מקרה.